LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület tagjai sorába várja a Pásztói járás 25 településén (Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc) lakcímmel rendelkező természetes személyeket, valamint székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják, és részt kívánnak venni a szervezet vidékfejlesztő tevékenységében.

 

EGYESÜLETI TAGSÁG létesítése – Alapszabály (III. fejezet) kivonat

 

Az egyesületi tagság formái:

  1. a) rendes tagság,
  2. b) pártoló tagság.

 

1.) a) Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és magánszemély, aki, illetőleg amely egyetért az Egyesület céljaival, az Egyesület alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

2.) b) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és EU tagországbeli külföldi magán vagy jogi személy, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására és adományaival segíti annak munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

A tagsági jogviszony írásbeli belépési nyilatkozattal, két tag ajánlásával, az alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével a közgyűlés döntése alapján jön létre.

Tagfelvételi kérelem – jogi személy

Tagfelvételi kérelem – magánszemély

Támogató nyilatkozat tagság létesítéséhez

Egyesületi tagságról lemondó nyilatkozat

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Alapszabálya és módosításai:

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület alapszabálya

Alapszabály módosítás

Alapszabály módosítás - 2014.12.03.

Alapszabály módosítás - 2015.12.11.

Alapszabály módosítás - 2018.05.28.

Alapszabály módosítás - 2022.05.27. 

Alapszabály módosítás - 2023.05.30. - HATÁLYOS

Társadalmi szervezet bejegyzését igazoló bírósági kivonat

 

Balassagyarmati Törvényszék által kiadott végzések:

Végzés nyilvántartásba vételről

Végzés alapszabály módosítás I.

Végzés törvényes képviselő bejegyzéséről

Végzés alapszabály módosítás II.

Végzés alapszabály módosítás III. - 2018.10.25.

Végzés alapszabály módosítás IV. - 2022.05.27.

Végzés alapszabály módosítás V. - 2023.05.30.

 

LEADER Helyi Akciócsoport címbirtokosi dokumentáció:

 

A 2023 - 2027-es Tervezési Időszak dokumentumai: 

HFS jóváhagyás és HACS elismerés - 2023.11.06.

Végleges HFS jóváhagyása - 2024.01.12.

 

A 2014 - 2020-as Tervezési Időszak dokumentumai:

LEADER HACS elismerés

Támogatói Okirat

 

A 2007 - 2013-as Tervezési Időszak dokumentumai:

Az Irányító Hatóság LEADER Helyi Akciócsoport elismerés határozata

Együttműködési megállapodás a 2007-2013-as tervezési időszakban megvalósítandó LEADER Program helyi szintű végrehajtása érdekében

 

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Szervezeti és Működési Szabályzat - 2012.07.20.

Szervezeti és Működési Szabályzat - 2015.12.11.

Szervezeti és Működési Szabályzat - 2018.05.28. - HATÁLYOS

 

Módosítás dátuma: 2016.04.28. 09:53; 2018.07.01. 13:30; 2018.11.03. 20:20; 2022.08.17. 10:44; 2023.07.24. 11:11; 2023.12.28. 08:13; 2024.02.22. 10:23