ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának célja a „természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról […]” szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi rendeletnek (GDPR-nak) való megfelelés.

 

A szabályzat ennek megfelelően foglalja össze a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi intézkedéseit és eljárásrendjét.

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat letöltés