Sportöltöző felújítása Bér községben

 

 

Pályázó neve: Béri Sportegyesület
Célterület: 1 025 000 Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése
Projekt címe: Sportöltöző felújítása
Támogatási összeg: 20 075 992 Ft


2012 őszén kezdődtek meg a béri sportöltöző kialakításának munkái, melyre a Béri Sportegyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott pályázaton nyert támogatást.


Béren a pályázat benyújtását megelőzően nem volt sportolásra, tartalmas szabadidő-eltöltésre alkalmas létesítmény, a futballpálya állapota is folyamatosan romlott. A település lakossága és a faluba látogató vendégek részéről is megfogalmazódott a sportoláshoz kapcsolódó feltételek megteremtése és fejlesztése iránti igény.


A sportöltöző kialakításának munkálatai az Önkormányzat tulajdonában lévő, Petőfi út 36-2. szám alatti Közösségi Ház épületének pinceszintjén, egy leromlott állapotú, jobbára lomtárként használt alagsori helyiségben kezdődtek meg. A beruházás keretében kiépített két öltözőhöz külön vizesblokk készült, a harmadik öltöző a fogyatékkal élők igényeinek megfelelően került kialakításra a biztonságos használat érdekében. A villanyszerelési, burkolási munkálatok, az épületgépészeti korszerűsítés mellett szellőző rendszer került kiépítésre. Az épület mellett zárt biológiai szennyvíztisztító tartály került telepítésre. A szomszédos területen lévő sportpálya is megújult, a talaj szintezését és tömörítését követően a terület gyepesítésre történt meg.


A fejlesztéssel a Sportegyesület és az Önkormányzat célja a közösségi élet feltételeinek javítása, a testkultúra hagyományainak megteremtése, valamint az egészségmegőrző tevékenységekhez kapcsolódóan a színvonalas infrastrukturális feltételek biztosítása.


A beszámolót Kodák József munkaszervezet-vezető készítette

 

Kozárd, 2013. október 16.Fényképek

 

 

Feltöltés dátuma: 2013. október 28. hétfő 14:45