BESZÁMOLÓ

az egyházasdengelegi Evangélikus Templom felújításáról

 

 

Támogatási kérelmet benyújtó neve: Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség
Jogcím: III. tengely Vidéki örökség megőrzése
Projekt címe: Templomfelújítás Egyházasdengelegen
Támogatási összeg: 47.013.669 Ft

Egyházasdengeleg evangélikus templomának első említése 1655-ből való, akkor a község az ellen tiltakozott, hogy templomát katolikusnak mondják ki. Az 1931-es Canonica Visitatió szerint a falu temploma 1787-ben a korábbi imaház helyén épült újjá. A mai templomot 1837-ben építették s 1865-ig Szirák fíliája volt. A dengelegi evangélikus gyülekezet 1837. március 5-én határozta el az új templom felemelését. Az alapkő letételére 1837. április 17-én került sor, a kőművesek és az ácsok augusztus 5-én fejezték be a munkát.


A település középpontjában, lakóházak között elhelyezkedő épület az utca vonalához igazodó, klasszicista stílusú, egyhajós templom, téglalap alakú alaprajzzal és az utcai homlokzata fölé épült toronnyal. Az épület 18,65 méter hosszú, 6,6 méter széles, belül 6 méter magas. A templom kívülről egyszerű, minden díszítés nélküli, mind a két oldalán három – három nagy íves ablak van. A téglalap alakú hajó mindkét oldalfalát 5-5 falpillér tagolja, szentélye egyenes záródású. Főbejárata szegmentív záródású, kőkeretében az építés évszámával. A toronyfeljáró a déli oldalról nyílik, toronycsarnoka dongaboltozatos, a hajó sík mennyezetű. Karzatát két erőteljes toszkán fejezetű pillér tartja, főoltára copf stílusú. A szószék a templom jobb oldali fala mellett áll, a lelkész padja az oltár bal oldalán helyezkedik el. A templom mai oltárképét 1918-ban özv. Dessewffy Ödönné és özv. Janó Mártonné adományaként kapta.


Az épület 160 éves fennállása alatt többször renoválásra került, az 1990-es években teteje új cserepet kapott, elvégezték a falak újbóli szigetelését, a külső borítás is megújult. A részleges felújítást követő 8-10 év súlyos nyomokat hagyott az épületen, az Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség 2009 első napjaiban nyújtott be támogatási kérelmet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímre. Az elnyert 47.013.669 Ft támogatással a belső felújítás keretében a teljes elektromos hálózat kicserélésre került, valamint padfűtés készült. A festés és az új padlóburkolat mellett megújult az oltár és a szószék, a karzaton új padok készültek. A külső felújítás keretében megújult a templom homlokzata, új csapadékvíz elvezető csatorna került felhelyezésre, javításra kerültek a bejárati ajtók és ablakok, valamint az épület akadálymentesen megközelíthetővé vált. A beruházás a templom bejáratát körülvevő kerítés felújításával, az épületet körülvevő terület parkosításával, információs tábla és használati térelemek kihelyezésével zárult.  


A beszámolót Frits Máté János készítette Kozárdon, 2014. szeptember 8-án.

 

Képek megtekintése

 Feltöltés dátuma: 2014. szeptember 10. 08:11